Kvalitetsstyring, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse, IT- og informationssikkerhed, anti-bestikkelse m.m. (ISO standarder)

EURA har gennem mange år arbejdet med opbygning, vedligehold og auditering af virksomheders ISO 9001, 14001, 27001, 37001 og 45001 ledelsessystemer.

Som interim systemansvarlig (kvalitetschef, miljøchef,  arbejdsmiljøchef m.v.) sikrer vi, at virksomheden løbende vedligeholder og videreudvikler ledelsessystemerne til gavn for forretning, medarbejdere og kunder.

Vi hjælper også med CE-mærkning, miljøvaredeklarationer (EPD´er) og miljømærkning af produkter – herunder EU-blomsten og Svanen.

”Vi er praktikere med stort P og følger altid tingene helt til dørs. Kundens behov drøftes og afklares, og vi arbejder derefter målrettet til opgaven er gennemført”… 

Kig rundt på siden og kontakt os for yderligere information +45 97 32 50 00