Persondatapolitik

Persondatapolitik hos EURA A/S

Brug af personoplysninger

Dine oplysninger indsamles og behandles som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.
Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante og gældende lovbestemmelser.
Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Vi har brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig og levere vores services.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af følgende:

  • Opfyldning af kontrakt, samarbejdsaftale mv.
  • Overholdelse af gældende lovgivning
  • Tilstrækkelig legitim interesse/lovhjemmel
  • Samtykke
  • Nødvendighed for opfyldelse af aftale

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. CVR-nummer, navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

EURA A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:
– når du besøger vores hjemmeside
– når du sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback
– direkte fra dig og/eller
– fra offentlige myndigheder

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere den aftalte ydelse. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig tilbud, ordrebekræftelse, faktura o.l.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer alle data der indsamles sikkert og fortroligt. Oplysninger vil blive opbevaret elektronisk og/eller fysisk. Det vil udelukkende være personer med en saglig grund, der har adgang til oplysninger.
Ved ophør af kunde/samarbejdsforholdet vil vi tage stilling til hvilke oplysninger vi fortsat beholder, og hvilke vi sletter. Som udgangspunkt beholder vi alle oplysninger i fem år efter ophørt samarbejde til udgangen af det pågældende år, hvor de så slettes. Dette vil altid være tilfældet med mindre andet er aftalt, eller der er lovhjemmel til at beholde data længere.

Jobansøgninger og tilknyttede personoplysninger slettes efter 6 måneder.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.
Vi har vores hjemmeside hos Azehosting.net, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Azehosting.nets datacentre.
Vi bruger eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.
Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores og din garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
At få adgang til og få ændret dine persondata
At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til kje@eura.dk.

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.eura.dk er Kim Jensen, Bolden 10, 7190 Billund.

EURA ARBEJDER MED:

LÆS MERE HER