Rådgivning

Rådgivning om produktmærkning, arbejdsmiljøledelse, anti-korruption, kvalitets- og miljøstyring IT- og informationssikkerhedsledelse, m.v.

Rådgivning til mange erhverv - heriblandt tekstilbranchen (billede), offshore-branchen, servicevirksomheder og fremstillingsindustrien generelt.

EURA´s kunder fordeler sig på mange forskellige brancher. Her eksempel fra tekstilbranchen.

EURA A/S yder rådgivning om – og ikke mindst praktisk hjælp til – systemopbygning og implementering ved ISO-certificeringer, EMAS registrering o.l.

Vi rådgiver om og implementerer produkt- og miljømærkninger – EU-blomsten, Svanen, miljøvaredeklarationer (EPD’er) m.v..

Skal der sættes en fællesnævner på EURA’s ydelser og arbejdsmetoder må det være ”Rådgivning og implementering med et praktisk og menneskeligt touch”. Praktisk fordi vi altid har fingrene helt nede i maskinrummet med opbygning, implementering og vedligehold af ledelsessystemer (udarbejdelse af procedurer og instruktioner, audits m.v.). Menneskeligt, fordi vi altid har haft stor fokus på medarbejdere (involvering, træning, uddannelse og personlig sparring på alle niveauer) i forbindelse med implementering af opgaverne. Vi har ry for at være tillidsvækkende og skabe gode relationer – både til medarbejdere på lederniveau og ”på gulvet”.

EURA ARBEJDER MED:

LÆS MERE HER