Om eura

EURA

EURA er en uformel og seriøs konsulentvirksomhed, med masser af solid erfaring i huset. Vi arbejder primært inden for to forretningsområder, nemlig:

Rådgivning:

Rådgivning af virksomheder med fokus på implementering af ledelsessystemer efter ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 37001 samt ISO 45001 standarderne. På produktsiden har vi en solid viden om materialer og kemi og arbejder med vore kunders leverandørkæder i forbindelse med produktmærkninger – eksempelvis CE-mærkning, miljømærkninger som EU-blomsten, Svanen, “Cradle to Cradle Certified™” og miljøvaredeklarationer (EPD´er jf. standarden DS/EN 15804:2012).

Se vore produktblade – her!

EURA’s historie

EURA A/S bliver i 2006 solgt, og Kim Jensen er i dag indehaver af virksomheden. Siden har virksomheden udviklet sig til en specialiseret rådgivningsvirksomhed, hvor rådgivning om og praktisk hjælp til opbygning, drift og fortsat udvikling af ISO-certificerede ledelsessystemer er i fokus.

EURA A/S bliver grundlagt i 1993 som et non-profit aktieselskab, med en aktionærkreds bestående af Ringkøbing Amt, et større antal kommuner samt en række private og offentlige virksomheder i Ringkøbing Amt. EURA´s opgave var dengang at medvirke til implementering af Amtets erhvervsudviklingspolitik. EURA bistod amtets erhvervsliv og offentlige institutioner med finansiering og ledelse af en række udviklingsprojekter. EURA udførte strategiske studier og udviklingsaktiviteter på vegne af Amtets myndigheder inden for områder som innovation, virksomhedsudvikling og internationalisering – og støttede dermed indirekte regionens virksomheder.

Kim Jensen

“Jeg har en ambition om at være blandt de absolut bedste inden for mit felt og brænder for mine arbejdsopgaver. Med mere end 20 års erfaring som virksomhedsrådgiver, har jeg arbejdet med en bred vifte af opgaver. Fællesnævneren har altid været “mennesker og systemer“.

Jeg har praktisk “hands on” erfaring med opbygning, implementering og vedligehold af ledelsessystemer (ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000, ISO 27001, ISO 37001 samt ISO 45001), samt gennemførelse af miljø- og produktmærkningsprojekter i organisationer og deres leverandørkæder.

Jeg har siden 2016 arbejdet som underleverandør til og Lead Auditor hos Intertek (ISO 9001, 14001 og 45001). Intertek er akkrediteret certificeringsorgan.

Som konsulent og sparringspartner for et utal af mennesker har jeg altid kredset om betydningen af at ha´ sig selv med i jobbet, at vide hvad man gerne vil opnå i jobbet osv. Og for mig står det helt klart . . . jeg motiveres af praktiske og konkrete udfordringer, at få ender til at nå sammen, og ikke mindst af at se det færdige resultat.

Jeg har efter sigende en veludviklet “næse” for, hvad der rører sig i organisationer og mellem mennesker . . jeg har nemt ved at “begå mig”, er god til at lytte og har derfor nemt ved at afdække behov og finde frem til løsninger.

Jeg har solid undervisnings-, vejlednings- og censorerfaring for danske uddannelsesinstitutioner.

Tidligere har jeg arbejdet som Ledelseskonsulent ved Teknologisk Institut, Center for Ledelse.

Uddannet Ph.D./cand. scient., eksam. miljøauditor og HR-konsulent samt akkrediteret assessor på Cradle to Cradle Certified Produkt Programmet.

Kim Jensen